Agenda

-Pakje kunst in Sûnenz Drachten.

-2019 Kunstenaar laat je kunsten zien 20×22. Galerie Westerkade Leeuwarden.

-2018 Grafisch Atelier Friesland gezamenlijk project , thema Transparant.

-April t/m december 2018 Kunstenaar laat je kunsten zien 20 x 18 blokpaneeltjes. Galerie Westerkade Leeuwarden.

-28 en 29 december Midwinter Kunst, Te plak 2018. Museum it Damshûs te Nijbeets. Project samen met Yvette de Koning.
titel: Gekooid
2018 Verhalen in het landschap, CAV gebouw in Oldeberkoop.
Gemaakt door Tjitske Langhout
Titel: Dubbel. Serie Gezicht/ Vertakkingen. 2018 Bij Jan Ketelaar, Thema Gezichten.

2018 KunstINNark Drachten.

2018 kunstmark Sparjebird.

2018 kunstweekend Beetsterzwaag.

2018 KEIK Harlingen.

2018 Kunst achter de ramen, Harlingen.

2018 opening Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag

2017 Kunstmarkt Sparjebird, Hemrik.

2017 KEIK, Harlingen.

2017 Straatfestival Rinsema,Gorredijk

2016 Kunstmarkt Sparjebird, Hemrik.

2015 Kunstmarkt Petit Montmartre, Marum.

2015 Kunstmarkt Sparjebird, Hemrik.

2015 KunstINNark, Drachten