Agenda

Pakje kunst in Sûnenz Drachten.

2019 Kunstenaar laat je kunsten zien 20×22, Galerie Westerkade in Leeuwarden.

2019 februari te gast bij Jan Ketelaar.

2018 Grafisch Atelier Friesland gezamenlijk project , thema Transparant.

2018 Kunstenaar laat je kunsten zien 20×18 blokpaneeltjes. Galerie Westerkade Leeuwarden.

28 en 29 december Midwinter Kunst, Te plak 2018. Museum it Damshûs te Nijbeets. Project samen met Yvette de Koning.
titel: Gekooid
2018 Verhalen in het landschap, CAV gebouw in Oldeberkoop.
Gemaakt door Tjitske Langhout
Titel: Dubbel. Serie Gezicht/ Vertakkingen. 2018 Bij Jan Ketelaar, Thema Gezichten.

2018 kunstweekend Beetsterzwaag.

2018 Culturele Hoofdstraat Beetsterzwaag

2017 t/m 2018 KEIK Harlingen.

2018 Kunst achter de ramen, Harlingen.

2017 Rinsema,Gorredijk

2015 t/m 2018 KunstINNark, Drachten

2014 t/m 2018 div. Kunstmarkten. (o.a. Sparjebird, Hemrik)